För lönläggning

af foster införpassades i måndags till härvarande cellfängelse pigan Anna Johanna Olsson från Halla socken. Hon födde barnet i lördags och hade styrka att så kort tid efter på egen begäran åka den långa vägen till staden. Den häktade, som efter omständigheterna befinner sig väl, är född i Buttle och 27 år gammal.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 april 1884
N:r 30
Tjugufemte årgången