Egendomsköp.

Handl. Emil Gerle har för 10,000 kr. sålt egendomen nr 37 öster om staden till enkan Brita Katarina Fohlin från Bläsungs i Veskinde.
- Lägenheten "Snäckgärdet" är af kadetten Ad. Herlitz försåld till handl. G. T. Hägg för 1,500 kr.Gotlands Tidning
Onsdagen den 23 april 1884
N:r 32
Tjugufemte årgången