Från sjön.

Skonerten Favoriten, kapten Hägvall, hemma i Kappelshamn, från Helsingborg till Slite i barlast, råkade i lördags morse på grund å Natviksrefvet vid Herrevik å sydöstra kusten af Gotland. Medels hjelp af ångaren Klintehamn kom skonerten af grund och infördes till Slite.
Ryska jakten Maria, kapt. Lenow, kommande från Windau och destinerad till Arensburg med sprit och tjära, strandade å Närsholm natten till i måndags.
Norska ångaren Sjofna, kapt. Engelsen, hemma i Bergen, kommande från Newcasde och destinerad till Riga med kol, strandade i natt å Närsholm. Vidare underrättelser saknas.
Sjöfarten till Helsingfors är nu öppnad.
Förliden fredag uppkom till Norrköping ångfartyget Balder, hvilken under den svåra stormen i onsdags på Östersjön, mellan Riga och Gotska Sandön, förlorade sin befälhafvare, kapten S. K. Kristenson, som då af en våldsam sjö spolades öfver bord och drunknade. Fartyget är hemmahörande i Göteborg, och kapten Kristenson var från Fiskebäckskil.
I söndags kl. 9 f. m. anlände till Häffners yttre brygga vid Sundsvallsfjärden ångfartyget Gustaf Wasa från Kaskö i Finland. Bogserångaren Flottisten försökte spränga rännan, men öfvergaf försöket i följd af isens styrka i hamnen.Gotlands Tidning
Onsdagen den 23 april 1884
N:r 32
Tjugufemte årgången