Efterlyst skollärare.

På begäran af kyrko- och skolrådet i Hejde efterlyses klockaren och skolläraren derstädes C. P. Blomberg, som den 9 innevarande månad förständigande för honom att före den 15 nästk. maj inställa sig för tjenstgöring vid äfventyr att varda från sina tjenster skild.Gotlands Tidning
Lördagen den 26 april 1884
N:r 33
Tjugufemte årgången