Från sjön.

Skeppet Iris, kapten Hansson, anlände den 19 mars till S:t Thomas från Para.
- Ångaren Sjofna erhöll vid grundstötningen å Närsholm svåra bottenskador. Den står alldeles inpå fyren. Fartyget är af 380 tons drägtighet. Bergningsångarne Poseidon och Eol hafva ditkommit.Gotlands Tidning
Lördagen den 26 april 1884
N:r 33
Tjugufemte årgången