En svår tjocka

har under senaste dagarne rådt kring Gotlands kust, som orsakat att ångaren Klintehamn måste qvarligga i Fårösund, hvarifrån den hitkom först i går förmiddag kl. half 11 i stället för dagen förut på eftermiddagen. Fartyget afgick åter kl. 2 till hufvudstaden.
Ångaren Gotland var härutanför på resa från Stockholm redan kl. 3 på morgonen i går, men inkom i hamnen ej förrän vid sextiden vägledd medels kanonskott och tutningar i lur från en lotsbåt, som utkommit mot ångaren.Gotlands Tidning
Onsdagen den 30 april 1884
N:r 34
Tjugufemte årgången