Från Hejde

skrefs till oss i lördags, att rymde skolläraren C. P. Blomberg äfven var poststationsföreståndare och direktionsledamot i socknens sparbank. I denna lär saknas en del säkerhetshandlingar och penningar. Postmästaren i Klintehamn M. A. Lövgren inspekterade poststationen den 18 d:s och uppdrog åt skollärarinnan fröken Vira Alfvengren att tillsvidare förestå poststationen.
Nu har inlupit underrättelsen, att Blomberg blifvit gripen i Köpenhamn och förd till Malmö.
Blomberg lär ha sjelf angifvit sig för polisen i Köpenhamn och fördes af denna till Malmö, der han inför länsstyrelsen erkände sig dels ha förfalskat sparbankens räkenskaper och dels tillgripit kontanta medel. Han var vid häktandet mycket orolig till sinnes och utan penningar. Blomberg hade endast ett år qvar för att erhålla pension samt åtnjöt vidt omkring godt förtroende.Gotlands Tidning
Onsdagen den 30 april 1884
N:r 34
Tjugufemte årgången