Första maj

utmärkte sig genom en allt annan än behaglig väderlek, ty den ingick med kallt och blåsigt väder vid mulen himmel. Det oaktadt gjordes utfärder med fylda matkorgar för att "i det gröna" fira vårens inträde. En del personer passade på tillfället att göra en lusttur på sjön, enär ångaren Visby gick till Lummelunda för ett der samma dag strandadt fartygs räkning.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 maj 1884
N:r 35
Tjugufemte årgången