Navigationsskolans

elever undergick sedan i tisdags examen, som räckte i tre dagar. Kommendörkaptenen F. V. af Klint var examinator.
Följande lärjungar utexaminerades:
Såsom sjökaptener: hrr N. Petterson, N. Horndahl, O. M. Rythström, E. Tillman och C. Jönsson (med betyget med beröm godkända kunskaper) samt E. Kahl, H. Högberg, E. Vesterberg, Hammarström, Sandberg, Strömberg, Johansson och Nilsson (godkända kunskaper);
såsom styrmän: hrr Calissendorff och M. Jönsson (med beröm godkända kunskaper), Bengtsson, M. Olsson, Klintberg, Andersson, Dynelius, A. Olsson, Landström, Åkerman, B. Johansson, Jansson, Ahlgern, G. Pettersson och Horndahl (godkända kunskaper) samt Ericsson, Vestöö, J. Pettersson, J. Nilsson, J. Johansson, C. Bolling, C. Carlsson, A. Hansson. F. Söderman och Vassin (försvarliga kunskaper).
Såsom belöningar erhöllo kaptenerna N. Petterson, N. Horndahl, M. Rythström, E. Tillman och C. Jönsson hvardera ett observationsur af silfver.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 maj 1884
N:r 35
Tjugufemte årgången