Adress.

Chefen för Gotlands båtsmanskompanier, kapten E. H. von Holtens adress är från den 1 maj Klintehamn.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 maj 1884
N:r 35
Tjugufemte årgången