Balansen i Hejde sparbank

lär, efter verkställd inventering, ej vara så liten som i början antagits. Den uppgår till omkring 13,000 kr.
I sammanhang härmed rättas uppgiften att blomberg haft endast ett år qvar att blifva pensionär, som bör vara tretton år.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 maj 1884
N:r 35
Tjugufemte årgången