Försnillningen

i Hejde sparbank. Skolläraren Blomberg, som afvikit och blifvit häktad i Köpenhamn, anlände hit i söndags under bevakning och insattes i härvarande cellfängelse.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 maj 1884
N:r 36
Tjugufemte årgången