Från sjön.

Bergningsångaren Neptun, kapten Carlsson, afgick härifrån tidigt i söndagsmorse till Gnisvärd utanför Tofta, för att berga der strandade norska barkskeppet Regina. Sedan från skeppet lossats ett parti stenkol, lyckades det Neptun att få fartyget flott, hvarefter det bogserades till Visby, dit det anlände i söndags afton. Regina kommer att här undergå reparation.
- Vid Filsand å Ösel har strandat en med stenkol lastad engelsk ånfare Refulgent, hvarmed bergningsångarne Poseidon, Eol och Freja äro sysselsatta att taga flott.Gotlands Tidning
Onsdagen den 14 maj 1884
N:r 38
Tjugufemte årgången