Haveri-auktion.

Genom offentlig auktion, som tisdagen den 20 dennes kl 12 på dagen kommer att förrättas å Stadens Auktionskammare, försäljes, för vederbörandes räkning, bergningsrätten till ett parti Stenkol, som öfverbordkastats från å Gnisvärds grund utanför Gnisvärds fiskläge strandade norsk skeppet "Regina", kapten Pedersen.
Betalningen skall erläggas kontant.
Visby den 15 maj 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 maj 1884
N:r 39
Tjugufemte årgången