Pingsthelgdagarne

utmärkte sig i år med klart väder och sommarvärme. Stadens invånare gingo också "man ur huset" för att i den fria naturen njuta af sommarluft och blomsterdoft. Pingstdagen middagstiden hördes några åskknallar, och nu ha vi erfarit att landtbrukare en half mil österut på en mils omkrets vid denna tid blifvit välsignade med ett stridt och välbehöfligt regn. I Etelhemstrakten lär äfven fallit snö, så att marken deraf blifvit hvit.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 juni 1884
N:r 44
Tjugufemte årgången