angfartyget_gotland-1868.jpg

Resande Riksantiqvarien

Hildebrand hitkom i går för att, som det berättas, äfven för Roma klosterruin visa samma intresse att bibehålla våra lemningar från en svunnen storhetsperiod i ett värdigt skick.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 juni 1884
N:r 44
Tjugufemte årgången