Från sjön.

Annandag pingst på middagen syntes en väldig ångare styra kurs på Visby och ankra på redden. Från fartyget landsattes fyra personer, af hvilka erhölls upplysning att det var den nya emigrantångaren Lincoln City och att de voro fartygets redare med sällskap, hvilka hade för afsigt att bese stadens ruiner. Efter att hafva en kort tid uppehållit sig härstädes gingo de åter om bord och fortsatte resan till Stockholm.
- Skonerten Hygea, Nielsen, anlände den 25 maj till London från Visby.
- Skeppet Gripen, hemma i Ystad, på resa från Hudiksvall till Cherbourg, passerade Visby i dag middagstiden.
- Det största och tillika vackraste fartyg, som denna vår inkommit till Sundsvall, är det den 25 maj anlända fyrmastade engelska jernskeppet Glencairn, hemma i Glasgow. Fartyget som har en drägtighet af 1,564 tons, kommer att vid Skönviks lastageplats intaga trälast på Australien.
- En engelsk ångare Yeddo om 1,004 tons har pingstdagen strandat vid Ölands södra udde och blifvit läck. Bergningsångarne Poseidon och Hero äro sysselsatta med fartygets flottagning.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 juni 1884
N:r 44
Tjugufemte årgången