Lustresan

från Norrköping till Visby pingstaftonen blef instäld på grund af ett ej tillräckligt gods anmälts att medtagas. Passagerareantalet var fulltecknadt.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 juni 1884
N:r 44
Tjugufemte årgången