Från sjön.

I går morse strandade å Vikudden vid Katthammarsvik i London hemmahörande ångaren Amy, kapten Lumdsen från Borgå till Holland med battens. Efter lossning af del af en lasten blef Amy åter flott och kommer antagligen att fortsätta resan.
- Skeppet Moya, Lyberg, från London till Holmsund passerade Öresund den 3 dennes.
- Briggen Aliance, förd af kapten Mellin, och som den 20 sistlidne januari afseglade från Auz Cayes för Falmouth har sedan dess ej afhörts, utan sannolikt gått förlorad med man och allt. Andre styrmannen å fartyget var Bror Carl Pontus von Ekensteen från Göteborg. Kapten Mellin hade äfven sin hustru, född Stenkula, om bord.
- Från S:t John's på New-Foundlandsön hafva underrättelser ingått, att den franska briggen Senorine den 5 maj sjunkit utanför New-Foundlands stora sandbankar och att dervid 9 af besättningen och 53 passagerare omkommit. Orsaken till briggens förolyckande anses hafva varit dess sammanstötande med stora ismassor. Senorine var från S:t Malo med destination till S:t Pierre.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juni 1884
N:r 45
Tjugufemte årgången