Egendomsköp.

Å utmätningsauktion i torsdags inropades 1/4 mtl. Ansarfve i Stenkumla af A. Löthberg i Veskinde för 5,700 kr.
- I går inropades å utmätningsauktion kommisarien A. C. Stenmark tillhöriga 5/32 mtl Ekeby och 1/12 mtl Larsarfve i Eskelhem af hemmansegaren L. Nordström Råby i Hejde för 4,000 kr. och Stenmark äfven tillhöriga 3/32 mtl övide i Eskelhem af D. B. V:s sparbank för 1,400 kr.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juni 1884
N:r 45
Tjugufemte årgången