Resande.

Med Tjelvar den 5 juni fr. Stockholm: hrr Hedén, Nykander, Sandelin, Jonsson, Ålander, Carlsson, Gullberg, fruarna Gullberg, Lotligius, frök:na Gardell, Strandberg, Selling, Pettersson.
Med Visby den 5 juni från Kalmar: öfv.-löjtn. Björkman, dr Forssman, hrr Myrström, Bondeson, Löfgren, Oldenburg, fröken Schmidt.
Med Klintehamn den 6 juni från Stockholm: ingeniör Cedergren, hrr Holmberg, Pettersson, Engqvist, Jakobsson, Carlsson, Qviberg, Thomson, Lindeberg, frök:na Rydström, Gustafsson, Ahlberg, Lönngren.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juni 1884
N:r 45
Tjugufemte årgången