Från sjön.

Natten till söndagen strandade vid Hammarudden å Fårö skonerten Poseidon, kapten Pedersen hemma i Arendal och från Lovisa destinerad till Lybeck med bräder. På söndags middag afgick här liggande bergningsångsten Hero till strandningsstället och lyckades få skonerten flott, obetydligt skadad.
Hero anlände åter hit i måndags med Poseidon, som efter besigtning af dykare befunnits kunna fortsätta resan.
Natten till i går sammanstötte under regntjocka, ostvart om Fårön, engelska ångaren Zantho, kapt. James Mills, kommande från Kronstadt och destinerad till hemorten Hull med last af styckegods och spanmål, och tyska ångaren Valuta, lastad med kol. Inom 15 minuters förlopp sjönk Zantho; dock lyckades besättningen och 9 passagerare hvaribland en rysk prins, att rädda sig halfklädda ombord på tyska ångaren, hvilken i går inkom till Slite. Passaerarne afgå i afton med ångaren Gotland till Stockholm.
Danska skonerten Ellida, kapten Pederson, barlastad, strandade i går vid Nore i Vamlingbo. Med kustbornas hjelp blef skonerten flottagen och inkom hit i dag. Bergningsbeloppet uppgifves vara 2,000 kr.
I onsdags e. m. anlände till Göteborg ett bland de största engelska lustångfartyg som någonsin besökt nämda stad. Det är hemmahörande i Cowes och eges af en hr Halewort, hvilken i sällskap med 8 personer befinner sig ombord. Det vackra fartyget, hvars namn är Catarine, mäter 600 tons och har maskin om 110 hästars kraft samt föres af kapten Rice. Det kommer senast från Kristiania och afgår från Göteborg till Köpenhamn och Stockholm.
Med direkta Amerika-liniens nya ångare Lincoln City, som i torsdags e. m. afgick till Newyork, följde från Göteborg 139 emigranter. Ångaren erhöll i Göteborg rätt betydlig lastfyllnad, bland annat af c:a 700 tons jern.Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juni 1884
N:r 50.