Tjenstledighet

under två månader från den 25 dennes för helsans vårdande har beviljats jägmästaren J. O. Sylvan och har extra jägmästaren A. H. Nyman förordnats att under tiden bestrida jägmästarebefattningen i Gotlands revir.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juni 1884
N:r 51.