18840628 - Tjenstledighet

Tjenstledighet

under två månader från den 25 dennes för helsans vårdande har beviljats jägmästaren J. O. Sylvan och har extra jägmästaren A. H. Nyman förordnats att under tiden bestrida jägmästarebefattningen i Gotlands revir.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juni 1884
N:r 51.