Vid Navigationsskolan

härstädes anstäldes den 30 juni och 1 dennes extra examen med följande elever, nämligen:
Sjökaptens-examen: af M. Mattsson, W. L. Neukirck, J. E. Löfgren, J. A. Nordström, G. V. Nyberg, A. L. Levin, C. J. Svensson, J. L. Abrahamsson och J. G. Spross, samt
Styrmans-examen: af A. Engström och L. Liljegren.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 juli 1884
N:r 52.