Gotlands Hypoteksförening

hade i går bolagsstämma. Till ledamöter i styrelsen återvaldes direktör Gardell och major Kyllander, samt till suppleanter kapten Broander och länsman Eneman.
Till revisorer utsågos hrr J. N. Viman, V. Vöhler och N. Eneqvist samt till suppleanter hrr Larsson å Skäggs, Dassow å Ladugården och P. Stare.
Lånesumman till årets slut är 6 millioner 629 tusen 410 kr.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 juli 1884
N:r 52.