Skeppsbrutne resande.

De från den utanför Fårö sjunkna engelska ångaren Xantho bergade passagerarne voro furst S. Galitzin, hr Alexis Mononiloff från Petersburg, fru Francis Webb med 3 barn från Petersburg, fröken Maggie Farves från Petersburg, ingeniör A. Ellingworth från dito och fröken Emily Roberts från Leeds.
De skeppsbrutne, som ej lyckats berga mer än de vid olyckstillfället hade på sig, afreste i torsdags till Göteborg för att derifrån med en af Wilsonliniens båtar öfverföras till Hull.
En af de bergade synes på ett underbart sätt ha blifvit räddad från en qvalfull död. Han låg i sin hytt. Fartygets ånghvissla ljöd med korta mellanstunder, emedan det var tjocka. Plötsligt hördes en annan ånghvivvla. Anande att något pvanligt var å färde rusande han upp på däck. Ett ögonblick derefter hade Valuta's stäf krossat Xanthos sida just på det ställe, der den räddades hytt var belägen.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 juli 1884
N:r 52.