Kustroddaretjensten

inom Visby distrikt sökes af sju personer, hvaribland J. A. V. Lind, T. A. Thomson och C. V. Ahlberg.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 juli 1884
N:r 52.