Cellfängelset

i Visby. Den 6 juni qvarsutto 6 män och 2 qvinnor, nämligen 1 ransakningsfånge för förfalskning. 3 straffångar, för stöld, 1 arbetsfånge för försvarslöshet, och 1 domfäld till fängelse för tvegifte, alla af manliga könet; qvinnorna, båda straffångar, den ena för stöld och den andra för fosters lönläggande. Under månaden tillkommo 5 fångar, som till samma antal utskrefvos.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 juli 1884
N:r 52.