Bokauktion.

En större samling böcker, af Oskar L. Lamms i Stockholm förlag, bestående af åtskilliga religlösa och vetenskapliga arbeten, skönliteratur, resebeskrifningar, diverse böcker för barn och ungdom, jemte en större mängd arbeten af blandadt innehåll, allt af framstående författare, försäljes genom offentlig auktion, å stadens auktionskammare, tisdagen den 15 juli från kl. 10 f. m.; skolande inropen betalas kontant vid auktionen.
OBS! Kataloger utdelas gratis hos auktionskammarföreståndaren, södra Kyrkogatan No 21.
Visby den 3 juni 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 juli 1884
N:r 53.