Slutförsäljning

af aflidna fru Anderssons konkurs- och urarfvabos ännu qvarbefintliga lösöreeffekter, bestående af diverse sorters silke, tråd, garn, perlor, tappisserimönster, virk- och sticknålar, knappar, porslin och glas, diverse kopparkärl. åtskilliga saker af malm och messing, en mängd jern- och blecksaker, en uppsättning bättre fruntimmeragångkläder, jemte en myckenhet annat, kommer att försiggå, genom offentlig auktion, i modehandelslokalen vid S:t Hans plan, fredagen den 11 juli från kl. 10 f. m.; erhållande kände, säkre köpare 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 3 juli 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 juli 1884
N:r 53.