Tjenstledighet

har beviljats häradsh. i Gotlands norra domsaga A. Valdenström till 31 augusti och har v. häradsh. K. G. Herlitz förordnats att under tiden förvalta domareembetet i nämda domsaga.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 juli 1884
N:r 53.