Apoteket i Visby

förestås till den 1 nästk. nov. af provisorn S. Ljungberg, enär innehafvaren hr C. J. Marelius af medicinalstyrelsen erhållit till nämda tid begärd ledighet för helsans vårdande.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 juli 1884
N:r 53.