Gotlands jernvägsbolag

hade i onsdags ordinarie bolagsstämma, då styrelsen återvaldes och ansvarsfrihet för förra årets förvaltning erhölls. 5,745 aktier representerades, af hvilka staden egde 5,000, hvars talan fördes af hrr Hellgren, Hederstedt och suppleanten Åckander.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 juli 1884
N:r 53.