Prisskjutning,

anordnad af Gotlands skarpskytte- och jägaregille, skedde i torsdags och i går, hvarvid följande personer erhöllo statspris:
J. P. Jönsson, Visby 100 kr, (43 points),
C. Fahlstedt, Mästerby 75 kr. (43 p.),
N. Hallgren, Fardhem 50 kr. (37 p.),
E. P. Hansén, Dalhem 30 kr. (35 p.),
T. Vestberg, Veskinde 25 kr. (32 p.),
J. Lindblom, Visby 10 kr. (31 p.).
Af dessa tilldelades furiren Jönsson landsh. v. Hohenhausens minnespris 15 kr. såsom att hafva uppnått högsta pointsantalet bland kompaniernas segerskyttar.
Denna täfling utfördes mot tioringad tafla på 600 fots afstånd på fri hand och med gevär af 1867 års modell eller förändringsmodell.
Om gillets pris täflades andra dagen med gevär af hvilken konstruktion som helst, då J. Johansson, Klinte, erhöll första priset, en klocka, för 45 points, A. Bäckström, Visby, andra priset, en kaffeservis, för 44 p., och H. Liljegren, Veskinde, tredje priset, en jagtväska, för 41 p.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 juli 1884
N:r 53.