Resande.

Med Tjelvar den 3 juli från Stockholm: kammarherre Drake, löjtnant von Platen, doktor Forssman, pastor Hallbäck, direktör Hoffman-Bang, häradsh. Hildebrand, hrr Svanholm, Jerell, Eriksson, Österberg, Stenström, Grubb, Lindström, Gustafsson, Sund, Viberg, Holmberg, Hirschproung, Vimmermark, fröknarna Österberg, Holmberg, Midland, fröknarna Nyströmer, Pfeiff, Andersson, Hallbäck, Ringbom.
Med Visby s. d. från Kalmar: grossh. Nordström, hrr Sandstedt, Boren, Sjögren, von Herworth, Prochovnik, Gardell.
Med Klintehamn den 4 juli från Stockholm: löjtnant Löfvenberg, hrr Köhler, Samson, Mall, Lindmanssen, Gardsteb, Lindbom, Nillsson, Bergengren, Vestöö, Nyman, Andersson, fruarna Petterson, Norsvall, fröknarna Eckerström, Neuman, Bogström, Nordvall.
Med Gotland i dag från Stockholm: presidenten af Sillén revisor Herlitz, häradsh. Benckert, doktor Jentzen, ingeniör Krause, pastor Bösk med fru, stud. Valrenius, hrr Kolmodin, Ingeström, Lundberg, Pettersson, Ahlgren, Beck-Friis, Nauclér, Sundell, Palmroth, Andersson, Schwartz, Björkqvist, Olsson, Vallenius, Åkerbeck, Bengrsson, friherrinnan Beck-Friis, fruarna Nilsson, Jentzen, Falkman, Hyltén, Eriksson, Björklund, Hellberg, Vahrenius, majorskan Ehrenhoff, fröknarna Boström, Lindström, Trycksell.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 juli 1884
N:r 53.