Domareembetet

i Gotlands södra härad sökes af v. häradshöfdingarne K. B. Lindroth, E. Geijer och J. T. Andersson-Hagander.
Efter hvad vi ryktesvis sport, lära borgmästaren C. Een och v. häradsh. K. Herlitz äfven vara aspiranter till nämda tjenstbefattning.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 juli 1884
N:r 54.