Qvarstad.

På begäran af rederiet för ångaren Zantho, hrr J. W. Wilson & C:o i Hull, har beslag lagts å i Slite liggande tyska ångaren Valuta, hvilka fartyg midsommardagen utanför Fårö voro i kollision med hvarandra, dervid det förstnämda så illa skadades att det sjönk.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 juli 1884
N:r 54.