Resande.

Med Visby den 6 juli från Stockholm: major Lemke, kassör Koschell, fabrikörerne Carlsson, Vengström, byggm. Hammarlund, doktor Sallin, häradsh. Martin, konsul Rhodin, hrr Zweibergk, Forsell, Pettersson, Carlsson, Stenmark, Salix, Langlet, Sjöberg, Löfvenberg, friherrinnan Schulzenheim, fruarna Kastman, Öman, fröknarna Giertz, Ridelius, Olsson, Gullin.
Med Tjelvar s. d. från Kalmar: major Gyllenbåge, hrr Hallenbäck, Berggren, fru Johansson.
Med Gotland den 8 juli från Stockholm: häradsh. Hindbäck, kaptenerne Sellman, Bäckström, hrr Runneberg, Sahlstrand, Pettersson, Tengström, Odén, Lindberg, Bergström, Holm, Facht, Bergqvist, Lundin, Johansson, Rydin, Fahlström, Hansén, Hultgren, fruarna Holm, Grafström, Löfving, Bring, Eggertz, Bäckström, Berg, Fröknarna Silvén, Lindgren, Sundahl, Johansson.
I dag från Vestervik: major Löfgren med fru, hrr Pihlgren, Engqvist, Sandell, Carlsson, Botvidsson, Basine, Domique, fru Eneqvist, fröknarna Hammarberg, Nyström, Richman, Gabrielsson, Svanberg, Pehrsson, Bergman, Carlsson, Svensson, Isæus.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 juli 1884
N:r 54.