Resande.

Med Tjelvar från Stockholm den 10 juli: löjtnant Lagerheim, hrr Renstjerna, Lindholm, Tiderman, Klint, Schenholm, Bäcksell, Molander, Hasse, Öfverberg, Sundell, Dahlgren, Johansson, fruarna Andersson, Lindström, Marelius, Svanlund fröknarna Börling, Nilsson, Svensson.
Med Visby s. d. från Kalmar: hrr Larsson, Törnstjerna, Enberg, Hasselgren, fru Holmberg, fröken Pettersson.
Med Klintehamn den 11 juli från Stockholm: kapten Cedergren, hrr Ling, Lundgren, Renhart, Johansson, Haveren, Siltberg, Gustafsson, Enqvist, feuarna Törnstrand, Ling, Lundin, Andersson, Holm, fröknarna Eriksson, Nyberg.
Med Gotland i dag fr. Stockholm: krigskomm. Wareuius, kommersrådet Stenberg, ingeniör Lindberg, hrr Åkerblom, Hagelin, Nordström, Nyberg, Dahlgren, Andersson, Blomster, Ericsson, Fischer, fru:na Segebaden, Willebrand, Carlström.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 juli 1884
N:r 55.