Från sjön.

Skeppsgossebriggen Gladan, chef; kapten Puko, ankom i lördags afton hit och skall i morgon härifrån afgå till Fårösund. Besättningen består af 84 man, deribland 66 skeppsgossar.
Korvetten Eugenie kommer att i början af augusti besöka Fårösund, som blir fartygets postadress intill den 18.
Ångaren Gothenbourg city, kapten Harrison, afgick från Stockholm i lördags kl. e. m. till Boston medförande 5 första, 6 andra och 124 tredje-klass-passagerare på den senare platsen, afgår ångaren derifrån den 18.
Den största lastångare, som veterligen besökt Ångermanelfvens lastplatser, är engelska ångaren Danos, hvilken i dessa dagar uppmätts och befunnits mäta 1,668 tons. Ångaren ligger för närvarande vid Kramfors för att intaga last af 800 standards trävaror på London.
Engelska ångaren Eastern Star, kapten Tose, med kollast från England, onkom i lördags till Sundsvall, fel-destinerad till Gustafsberg i nämda stads distrikt i stället för till Gustafsberg i Dtockholms distrikt. Ett alldeles liknande missöde har förut under denna sommar händt engelska ångaren Niord.
I lördags löpte af stapeln vid Oskarshamns mekaniska verkstad en större lastångare, byggd af svensk plåt för räkning L. W. Herlitz i Stockholm och afsedd för Nordsjöfart. Ångaren, som är en systerbåt till den i början af året fullbordade Victoria, endast med den skilnad att denna räknar 120 hästkrafter, då Victoria blott hade 80, skall föras af kapten C. Åhman.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 juli 1884
N:r 56.