Resande.

Med Visby den 13 juli från Stockholm: doktor Franzén, hrr Carmér, Magnusson, Collin, Lamsen, Boström, Klintberg, Törner, Sjöberg, Solitau, Sporre, Ehrenholm, justitierådinnan Cramér, fruarna Berglund, Törner, Lundin, Thomson, Kindbom, Ehrenholm, Littner, fröken Johansson.
Med Tjelvar s. d. från Kalmar: doktor Schoug, hrr Burmeister, Kullberger, Jonsson, Meijer, Löfgren, Rosenberg, Nykander, fru Wellander, fröknarna Schoug, Eriksson, Huss.
Med Gotland den 15 juli från Stockholm: landsh. Poignant, doktor Klingvall, löjtn. Hammarström, hrr Horaeck, Korensky, Lind, Flisberg, Svensson, Zeilitz, Sandell, Didriksson, Olsson, Vinberg, Palmblad, friherrinnan Stjernvall, fröknarna Sandström, Ihre, Pettersson.
I dag från Vestervik: major Zander, kronof. Wanecke, direktör Vestberg, hrr Hirsch, Schöldström, Hansén, Lindström, Englund, Röpel, Nilsson, Dahl.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 juli 1884
N:r 56.