Tidtabell för Gotlands jernväg


Gotlands Tidning
Lördagen den 19 juli 1884
N:r 57.