Haveri-Auktion.

Genom offentliga auktioner, som komma att förrättas vid Katthammarsvik måndagen den 4 och vid Slite tisdagen den 5 i samma månad från kl. 10 f. m., låter undertecknad för vederbörandes räkning i mindre utrop och mot kontant betalning försälja större partier sjöskadad hafre och möjligen hvete, allt bergadt från strandade engelska ångaren Jeanie, kapten T. Webbster.
Visby den 30 juli 1884.
John E. Stare.Gotlands Tidning
Lördagen den 2 augusti 1884
N:r 61.