Apoteksärende.

Medicinalstyrelsen har förordnat farm. stud. R. Hellman att under apotekaren J. V. Svenssons erhållna ledighet i två månader förestå apoteket i Hemse.Gotlands Tidning
Onsdagen den 6 augusti 1884
N:r 62.