Från sjön.

Skeppet Christina, som förliden höst strandade i Ekviken vid Fårön, togs i tisdags flott af hemmansegaren Petter Jonsson från Stora Rör på Öland medelst användande af mycket enkla pontoner. Fartyget är nu utfördt i viken under afvaktan på reqvirerad bergningsångare för att länspumpas och tätas innan det bogserades till Slite att repareras. Bergningskostnaden uppgifves till 3,000 kr.
Engelska ångaren Jeanie, som för några dagar sedan strandade vid Östergarn uppkom till Stockholm i söndags för att der repareras.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 augusti 1884
N:r 65.