Omkomne.

Husbonden N. Sandström Kyrkljufves i Vänge och sjömannen A. Klingvall i Östergarn begåfvo sig den 7 d:s från Herreviks fiskläge till sjös för att fiska. Den 9 dennes ilandflöto båtens segel på kusten och den 14 d:s befanns båten, hvari låg liket af Klingvall uppkastad vid Folehammar i Ardre.Gotlands Tidning
Onsdagen den 20 augusti 1884
N:r 66.