Efterlyst.

K. befallningshafvande efterlyser stenhuggaren Oskar Strömberg från Visby, hvilken från orten afvikit såsom varande vid Gotlands norra häradsrätt tilltalad för misshandel. Enligt nämda rätts beslut skall han inför denna inställas den 1 sept.Gotlands Tidning
Lördagen den 23 augusti 1884
N:r 67.