Notabel resande.

Generalmajoren m. m. frih. E. v. Vegesack hitkom i torsdags för att i enskilda angelägenheter vistas här någon tid.Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.