Drunknade fiskare.

I fredags morse anlände till Visby hanm fyra fiskarebåter med strömming, som erhållits här utanför. Efter att hafva sållt fisken, begåfvo sig fiskrarne åter till sjös för att lägga ut sina nät. På natten uppstod en frisk vind af SSO, hvarunder en af båtarne kantrade. I denna befunne sig sjömannen Carl Osin från Vestergarn samt fiskrarne Oskar Ekvall och Oskar Melin från Sanda. Af dessa räddades Osin och anträffades Ekvall insnärjd i garnen samt utan lif, hvaremot Melin försvann i vågorna. Härvarande lotsar hafva i sjön hittat ett segel, antagligen från den förolyckade båten. Olyckan torde ha timat å Skarlakansrefvet.Gotlands Tidning
Onsdagen den 10 september 1884
N:r 72.