Från sjön.

Sjömätningsfartyget G. af Klint inkom i går i härvarande hamn.
Förliden lördagsafton sammanstötte utanför Östergarn skeppet Sundsvall med trälast destineradt till Melbourne, med engelska briggen William & Jane, kapten Pickwell, kommande från Shields med kollast till Viborg. Briggen sjönk, men besättningen räddade sig till Svea, som endast fick någon skada å förriggen och i tisdags inkom till Malmö för att iståndsätta erhållna skadorna, hvarefter resan fortsättes.Gotlands Tidning
Lördagen den 6 september 1884
N:r 71.